Obvestila

100 dreves za 100 let delovanja čebelarskega društva

V letu 2022 Čebelarsko društvo Ljubljana Moste Polje praznuje 100. letnico delovanja.

Člani čebelarji smo si želeli, da bi leto praznovanja zaznamovali tudi s trajnostnim obeležjem.

Ideja je padla: 100 dreves za 100 let.

S pomočjo Zavoda za gozdove, ki je doniral sadike in gozdarja, smo poiskali primeren teren. Z izdatno pomočjo Staneta in Janeza Šublja ter njune družine, so se pričele priprave na sajenje v Podmolniku. Društvo je organiziralo predavanje na temo medovitih dreves. Izvedeno je bilo čiščenje terena in strojna priprava za pogozdovanje. Iz posekanega lesa je Janez izdelal oporne stebre za namestitev zaščite sadik pred divjadjo. Prišel je težko pričakovani dan, ko je po nekaj zapletih Zavod za gozdove priskrbel sadike glede na primernost in značilnost terena. Prejeli smo 100 sadik medovitih dreves. Od Franca Šivica smo bili deležni nekaj koristnih nasvetov za sajenje. V ponedeljek 4. aprila smo se zbrali člani čebelarji in naši prijatelji ter posadili 25 sadik divjih češenj, 25 sadik pravega kostanja in 50 sadik javorja. Za bodoče piknike sta bila posajena dva debeloplodna kostanja. Akcija je potekala v izjemno zagnanem delovnem vzdušju z dobro voljo in nasmehi na obrazih. Končana  je bila ob obloženi mizi, za kar je poskrbela gospodinja Šubelj. Ob zaključku nas je podpredsednik ČZS Marko Alauf v svojem nagovoru spomnil kako pomembna je skrb za medenje v prihodnosti in izjemnost Slovenske akcije sajenja medovitih rastlin. Razšli smo se v zavezi, da sadike ne prepustimo usodi, da bomo za nasad vestno skrbeli.

Prijetno je presenetila Nadi Hlebš, z  izdelavo spominske lesene plošče.

Zahvala vsem zaslužnim za izvedbo akcije »100 dreves za 100 let«, posebej za izjemen prispevek Stanetu in Janezu Šublju ter Zavodu za gozdove Slovenije.

Ivica Počervina