Obvestila

Razpis za predsednika čebelarskega društva LJ Moste Polje

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV PREDSEDNIKA ČEBELARSKEGA DRUŠTVA LJUBLJANA MOSTE POLJE ZA MANDATNO OBDOBJE 2022 – 2025

Upravni odbor ČD Ljubljana Moste Polje je sprejel sklep o razpisu kandidacijskega postopka za evidentiranje kandidatov za predsednika ČD Ljubljana Moste Polje  v mandatnem obdobju 2022 – 2025,  in sicer z rokom do 3. 5.2022.

ČD Ljubljana Moste Polje razpisuje javni kandidacijski postopek med člani društva za predsednika društva. Pogoj je, da je kandidat član društva Lj. Moste Polje.
Kandidati naj pisno prijavo s programom  oddajo najkasneje do 3. 5. 2022 na mail bojci1@gmail.com

Predloge kandidatur za  predsednika društva bo pregledala 3 članska volilna komisija in predloge za potrditev predsednika posredovala  Občnemu zboru društva.

Članice in člane društva prosim za sodelovanje in vključevanje.

Volilna komisija

Bojan Černjavič
Ivan Oven
Lilijana Rajkovič